• IDENTITY V DIV. CHARACTER ACYLIC KEY HOLDER ver.Raori

×IDENTITY V DIV.

IDENTITY V DIV. CHARACTER ACYLIC KEY HOLDER ver.Raori

PRICE $9.29
IDENTITY V DIV. CHARACTER ACYLIC KEY HOLDER ver.Raori

Size:H7cm程度(アクリル部分)