• IDENTITY V DIV. CHARACTER MINI MUG
  • IDENTITY V DIV. CHARACTER MINI MUG
  • IDENTITY V DIV. CHARACTER MINI MUG
  • IDENTITY V DIV. CHARACTER MINI MUG

×IDENTITY V DIV.

IDENTITY V DIV. CHARACTER MINI MUG

Regular price $11.27
IDENTITY V DIV. CHARACTER MINI MUG

直径72×高さ70mm
容量 約150ml
重量 220g