• IDENTITY V DIV. ACRYL STAND ver.Kit
  • IDENTITY V DIV. ACRYL STAND ver.Kit

×IDENTITY V DIV.

IDENTITY V DIV. ACRYL STAND ver.Kit

PRICE ¥1,540

IDENTITY V DIV. ACRYL STAND ver.Kit

▼size

【板】W7.0cm H9.0cm

【キャラクター本体】 約W4.0~5.0cm H4.8~5.2cm